Statut juridic

Asociaţia Drupal România este persoană juridică română de drept privat, cu caracter non-profit, independentă de instituţiile de stat române sau străine şi apolitică. Asociaţia este organizată şi îşi va desfăşura activitatea potrivit prevederilor prezentului statut, ale actului constitutiv şi dispoziţiilor imperative cuprinse în OG nr. 26/2000.

Documentele în baza cărora asociaţia îşi desfăşoară activitatea legală sunt:

Utilizarea numelui Drupal se face în baza unui acord de utilizare a mărcii înregistrate Drupal: